Voedsel voor de Ziel

Logo voedsel voor de ZielZoals er voor alle mensen behoefte is aan het juiste voedsel voor het lichaam, bestaat er ook zoiets als voedsel voor de Ziel. Hieronder vindt u  kwatrijnen zoals die in de loop der tijd opgetekend zijn door hun schrijfster. Waar zij voor zichzelf geen mogelijkheid zag voor publicatie, heb ik gemeend een pagina te beschikking te stellen opdat deze waarheden niet verloren gaan.

Met dank aan de schrijfster: mevr. Geeske Phaff de Vries uit de Rijp

Uit de bundel: over-doen

We menen dat we zoveel moeten.
Dat leidt uiteindelijk tot verdriet.
Kijk naar de bomen en de beesten:
ze zijn gewoon, ze moeten niet.

Vierkant de verkeerde kant op,
maar zeg me: wat is verkeerd?
Wellicht heeft wie goed verkeerd ging
daar wel heel veel van geleerd.

Als je geen tijd neemt om te luisteren
en om eens even stil te staan,
hol je er alsmaar achteraan
en blijft het doen het zijn verduisteren.

In het ritme van de eeuwigheid
leveren mensen doorlopend strijd.
Als ze wisten wat ze deden
sloten ze voetje voor voetje vrede
met zichzelf.

Voor ieder mens is eigen welbevinden
een grootste verantwoordelijkheid.
Hoe kan men anders zijn talenten
volwaardig aan de wereld kwijt?

Het lijden van de mens ontstaat
als hij een andere kant opgaat
dan in de voor hem juiste richting.
want die leidt altijd tot verlichting.

Leef het leven helemaal
met ook de donkere plekken
verdiep je in hun duisternis
en je zult licht ontdekken.

We kunnen over grenzen gaan
die slechts in onze geest bestaan.
De geest die onze rijkdom is
en tegelijk gevangen-is.

Wees open en bereid te leren,
verwelkom wat je hart herkent.
Je hoeft je hier niet waar te maken:
je bent al waar zoals je bent.