STRESS

Stress en de fysische vasculaire therapie BEMER

Voelt u zich al bij de geringste inspanning opgejaagd en overbelast? Bent u ook niet vooruit te branden, uitgeblust of gewoon moe? Bent u vaak slecht gehumeurd of ontevreden over uw werk- of privésituatie? Vindt u het moeilijk om een tandje terug te schakelen? Dan ligt het voor de hand dat u zich in vicieuze stresscirkel bevindt. Maar u bent echt niet de enige. Een te hoge werkdruk, een overvolle agenda, problemen thuis, financiële zorgen ‒ al deze factoren zorgen ervoor dat we voortdurend moe en uitgeput zijn. Ook het feit dat we door onze moderne communicatiemiddelen voortdurend bereikbaar zijn en er van verschillende media continu prikkels uitgaan, heeft een negatief effect. Een zesde van het ziekteverzuim wordt naar schatting veroorzaakt door stress of een te hoge werkdruk. Genoeg reden dus om ons eens nader bezig te houden met thema stress.

Ook fysische vasculaire therapie BEMER kan uitkomst bieden. Het is goed om in de thuissituatie samen op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken voor stress en deze duidelijk te benoemen. Ook partners hebben maar al te vaak last van de stress van de ander en kunnen zich eveneens overvraagd voelen. Conclusie: Wat te doen bij stress is een vraag die, indien mogelijk, niet alleen beantwoord dient te worden. Wanneer stresssymptomen optreden die wijzen op een bepaalde ziekte, zoals hart- of vaatklachten of een hoge bloeddruk, is het raadzaam meteen een arts te raadplegen. Een reeks andere stressfactoren, zoals bijvoorbeeld slaapstoornissen, vatbaarheid voor infecties of de activering van lichamelijke en geestelijke reserves, kunnen met behulp van de eerder genoemde fysische vasculaire therapie BEMER met succes worden tegengaan.

Is uw interesse gewekt na het lezen van deze pagina neem dan contact op voor een
gratis kennismakingsgesprek en een BEMER ervaring.
 Contact.