POLYNEUROPATHIE

Polyneuropathie behandelen met behulp van fysische vasculaire therapie BEMER?

Een ziekte is een storing van de functie van een orgaan, de psyche of het lichaam als geheel. Helaas hebben zeer veel mensen hier last van. Gelukkig is de geneeskunde vandaag de dag zo ver, dat veel ziekten, hoe erg ze ook mogen zijn, niet levensbedreigend zijn. Uiteraard is dat slechts een schrale troost voor mensen die weliswaar met hun ziekte hebben leren leven, maar als bijverschijnsel min of meer last hebben van chronische pijn. Een van deze ziekten is polyneuropathie ‒ een aandoening aan het zenuwstelsel. Met name ouderen hebben last van polyneuropathie. Naar schatting lijdt ongeveer acht procent van de 65-plussers aan polyneuropathie. Bijna 40 procent van alle diabetespatiënten heeft te kampen met deze ziekte, maar ook jongere mensen kunnen er last van hebben. Bij de laatste groep is polyneuropathie erfelijk bepaald of in veel gevallen het gevolg van bijvoorbeeld alcoholmisbruik of drugsgebruik.

Met welke symptomen gaat polyneuropathie gepaard?
De ziekte begint vaak met een onaangenaam gevoel in de tenen, in een later stadium breidt het verschijnsel zich uit naar de handen. De getroffen lichaamsdelen kunnen spontaan gaan jeuken wat als onaangenaam en storend ervaren wordt. Vaak tintelen ze ook of doen ze vreselijk pijn. Wanneer de pijn heviger wordt, zorgt polyneuropathie vaak ook voor een gestoorde waarneming van temperatuurprikkels en aanrakingen. Uiteindelijk leidt polyneuropathie bij de betrokkene tot een ernstige beperking van de kwaliteit van leven. Wanneer ook het autonome zenuwstelsel beschadigd raakt ten gevolge van polyneuropathie, kunnen ook symptomen als hartritmestoringen en een verstoorde bloeddruk optreden. Hoewel polyneuropathie uitsluitend verholpen kan worden, wanneer ook de onderliggende ziekte genezen wordt (hetgeen in de praktijk bijzonder lastig blijkt te zijn), bestaat de mogelijkheid om bepaalde symptomen te verbeteren of geheel terug te dringen.

Polyneuropathie

Een polyneuropathie kan uitsluitend verholpen worden, wanneer men van de onderliggende ziekte genezen is. Omdat dit niet altijd in het verschiet ligt, zijn patiënten met polyneuropathie vaak al bijzonder dankbaar wanneer de hierboven beschreven symptomen van polyneuropathie verzacht worden. Wanneer de patiënt niet alleen streeft naar zwakkere symptomen, maar liever ook minder medicijnen inneemt, kan overwogen worden de fysische vasculaire therapie BEMER toe te passen.

Is uw interesse gewekt na het lezen van deze pagina neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek en een BEMER ervaring. Contact.